Témák

Jövőtechnológiák a logisztikai rendszerek és hálózatok fejlesztésében

Előadó: Dr. Bóna Krisztián

 

Az ellátási hálózatok, illetve az ezeket támogató logisztikai rendszerek a vállalatok gazdasági versenyképességének zálogaként egyes elemzések szerint az elmúlt évtized egyik legdinamikusabban fejlődő területének tekinthetők. Az intralogisztikai rendszerek, valamint a logisztikai hálózatok technológiai fejlődését számos tényező, illetve megatrend befolyásolta, melyek közül kiemelt szerep jutott az információ technológiának és az automatizációnak, továbbá a negyedik ipari forradalom eszközrendszerének. Lépést tartva az említett tényezőkkel, a kutatási és fejlesztési tevékenységével tanszékünk azon dolgozott, hogy jövőformáló és meghatározó szerepe legyen ebben a folyamatban. Az előadásban tehát ezek mentén az elmúlt évek meghatározó eredményeit összegezzük, illetve betekintést nyerhetünk a jövőben előttünk álló kihívásokba is.

A Gépjárműtech-nológia Tanszéken történt fejlesztések bemutatása

Előadó: Dr. Markovits Tamás

 

A Gépjárműtechnológia Tanszék az utóbbi évek során számos rendkívüli projektet vitt sikerre. Új, a technológiai fejlődést nemcsak követő, de diktáló kutatások és fejlesztések valósultak meg a tanszéken, és ezt az irányt a jövőben is követjük. Előadásunkban a tanszék jövőjét és vízióját, a megvalósítás stratégiáját, valamint az oktatás-, a kutatás, továbbá a tanszéki infrastruktúra területén történő fejlesztéseinket mutatjuk be.

A járműirányítás kutatása és fejlesztése

Előadók:
Dr. Gáspár Péter
Dr. Bécsi Tamás

 

Az előadás elején röviden bemutatjuk a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék történetét és munkatársait. A továbbiakban a tanszék utóbbi éveinek szakmai és tudományos eredményeiről beszélünk, kiemelve néhány kiemelten fontos kompetencia területet, mint például a járműmechatronika, a szabályozáselmélet, a közúti, vasúti és légi közlekedés automatizálása. Az előadásban kiemelten foglalkozunk a legújabb, mesterséges intelligencia és gépi tanulás alapú kutatásainkkal, amelyet legfőképp az automatizált járműirányítás területén alkalmazunk.

A jövő közlekedése kutatói szemmel

Előadók:
Dr. Tóth János
Dr. Csiszár Csaba
Dr. Török Ádám

 

Az előadás során bemutatkozik a Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék, kihangsúlyozva a közlekedési rendszerek üzemeltetésének és gazdálkodási kérdéseinek szoros kapcsolatát. Bemutatjuk a közlekedésszervezés és -tervezés korszerű módszereinek kutatását és gyakorlati alkalmazását Európai Uniós és hazai projekteken keresztül, továbbá a jövő közlekedésével szembeni elvárások teljesítése érdekében végzett vizsgálatokat a közlekedésbiztonság növelése és a környezetkárosító hatások csökkentése vonatkozásában.

Szó lesz a személyközlekedési rendszerek fejlesztésének legfontosabb irányairól, az elérendő célokról, a megoldásokról és azok hatásairól a Közlekedési rendszerek és mobilitási szolgáltatások, az Elektromobilitás, és az Autonóm járművek társadalmi elfogadása kutatócsoportok eredményein keresztül. Az elmúlt évtizedek eredményei, a jövőbeli feladatok és az utánpótlásnevelés bemutatásával rávilágítva a személyközlekedési rendszer újra értelmezésére és a tágabb társadalmi, gazdasági és környezeti kapcsolatrendszerre. Az előadás során bemutatjuk a Közlekedésgazdasági munkacsoport történetét, kiemelve az elmúlt 10 év eredményeit. A közlekedési és logisztikai rendszerek fejlesztése és hatékonyságnövelése területén elért legfontosabb eredményeket, és a ma már körvonalazódó, jövőben várható legfontosabb fejlesztési irányokat, azok hatásait az oktatott tárgyakra.

Légijárművek, hajózás, műszaki modellezés – a tanszék projektjeinek, terveinek, céljainak bemutatása

Előadó: Dr. Rohács Dániel

 

A kar Repüléstudományi és Hajózási Tanszéke tevékenyen részt vesz a kar alap, mester és doktori képzésében. A szaktantárgyak oktatása mellett bevonja hallgatóit hazai, uniós, ipari és tudományos KFI tevékenységébe projektfeladatok, szakmai gyakorlatok, TDK munkák, szakdolgozatok és diplomatervek elkészítésén keresztül. A tanszék feladatainak bemutatása mellett előadásunkban a Vezető nélküli légijárművek, a Pilótaképzés, a Légiforgalmi irányítói képzés, a Légijárművek karbantartása és javítása, a Hajózás és hajóépítés, valamint a Műszaki modellezés és szimuláció témakörökön keresztül szeretnénk bepillantást nyújtani a tanszék aktuális tevékenységeibe az érdeklődők számára. 

Vasúti járművek az elmúlt és az elkövetkezendő 70 évben

Előadó: Dr. Mándoki Péter

 
Előadásunkban a vasúti járművek szerepének változásait mutatjuk be az elmúlt 70 évben, majd a jövő várható kihívásairól is beszámolunk. Többek között bemutatjuk a vasúti kutatásokat a járműrendszeranalízis témakörében, a tudomány alkalmazását a gyakorlatban, amelyet megvalósult projekteken keresztül szemléltetünk. Az előadás további témái: a járművekhez tartozó mechanikai kutatások; elektro-reológiai folyadékok modellezése és alkalmazásának lehetőségei; tört-rendű deriváltak alkalmazása belső mikro- és nanoszerkezetes nem-lokális anyagok (pl. polimerek, kompozitok stb.) modellezésében, illetve a nem-viszkózus anyagcsillapítás figyelembevételében a járműipar korszerű szerkezeti anyagainál.

Bemutatkozik a Műszaki Továbbképző Központ

Előadó: Dr. H. Nagy Judit

 

Előadásunkban bemutatjuk a Műszaki Továbbképző Központ főbb tevékenységeit, a fejlesztésre irányuló törekvéseket és az eddigi eredményeinket. Együttműködő partnereinkről is szót ejtünk, továbbá beszámolunk a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karral, a Műegyetem más karaival, vállalatokkal, cégekkel való kooperációnk folyamatairól és sikereiről.

Szakmai küldetésükről is beszélünk majd az előadás keretében és bemutatjuk a társadalmi szerepvállalásra és a hallgatók szakmai támogatására irányuló tevékenységünket.